Darbo planai ir ataskaitos

2017 metų veikla

2017 metų veiklos planas

2017 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2017 metų I ketvirčio finansinės būklės ataskaita
2017 metų II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2017 metų II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2016 metų veikla

2016 metų vaizdinė veiklos ataskaita
2016 metų veiklos planas

2016 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2016 metų I ketvirčio finansinės būklės ataskaita
2016 metų II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2016 metų II ketvirčio finansinės būklės ataskaita
2016 metų III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2016 metų metinė biudžeto ataskaita
2016 metų metinė finansinė ataskaita

2015 metų veikla

2015 metų vaizdinė ataskaita
2015 metų veiklos planas
2015 metų veiklos ataskaita

2015 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2015 metų II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2015 metų II ketvirčio finansinės būklės ataskaita
2015 metų III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2015 metų III ketvirčio finansinės būklės ataskaita
2015 metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2015 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2014 metų veikla

2014 metų veiklos planas
2014 metų veiklos ataskaita

2014 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2014 metų I ketvirčio finansinės būklės ataskaita
2014 metų II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2014 metų II ketvirčio finansinės būklės ataskaita
2014 metų III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2014 metų III ketvirčio finansinės būklės ataskaita
2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

2013 metų veikla

2013 metų veiklos planas
2013 metų veiklos ataskaita

2013 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 
2013 metų II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmątos vykdymo ataskaita
2013 metų III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2013  metų IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2013 metų I ketvirčio finansinės būklės ataskaita
2013 metų II ketvirčio finansinės būklės ataskaita
2013 metų III ketvirčio finansinės būklės ataskaita 
2013 metų finansinių ataskaitų rinkinys