Sauliaus Jankausko tapybos parodos „Nieko rimto“ pristatymas

Trečiadienis, 2012 gegužės 02 08:21

jankauskasBalandžio 27 diena - Fotografijos diena. Šiau­lių ap­skri­ties P. Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Me­no ir mu­zi­kos sky­riu­je buvo ati­da­ry­ta šiau­lie­čio fo­tog­ra­fo Sau­liaus Jan­kaus­ko ta­py­bos pa­ro­da „Nie­ko rim­to“. Ji bib­lio­te­ko­je vai­ni­ka­vo Na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kų sa­vai­tės ren­gi­nius.

Po parodos atidarymo S. Jankauskas visus norinčius pakvietė į edukacinį užsiėmimą „Fotografuoju biblioteką“. Užsiėmimo metu fotomenininkas dalijosi savo patirtimi ir mokė susirinkusiuosius fotografijos paslapčių.

Edukacinio užsiėmimo metu fotografas ištraukė 5 laiminguosius, kurie visą savaitę dalyvavo konkurse „Atspėk, kuri bibliotekos vieta nufotografuota?“.